Aranykalászos gazda bizonyítvány megszerzésére irányuló képzés a Birtokrend Kft. szervezésében.

Somogysimonyi 2023.09.30.

  • Kipróbálnád magad a mezőgazdaságban?
  • Földet vásárolnál?
  • Szeretnél pályázatokon indulni?

Akkor itt a helyed!​

Jelentkezz még ma Aranykalászos gazda képzésünkre és a megszerzett tudásod garantált.

A Birtokrend Kft. csapata támogat mindenben, ami a felkészüléshez és a sikeres vizsgádhoz szükséges.

A vizsgára jelentkezés menete

A következő dokumentumokat kérjük az info@birtokrend.hu email címre lefotózva vagy beszkennelve elküldeni! A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva visszaküldeni.

  1. Személyi igazolvány (mind a két oldala)
  2. Lakcímkártya (mind a két oldala)
  3. Adóazonosító (elég a száma)
  4. TAJ kártya (elég a száma)
  5. Bizonyítvány (minimum követelmény az alapfokú általános iskolai végzettség vagy dobbantó program elvégzése)

Ha minden feltételnek megfeleltél és minden szükséges dokumentumot megkaptunk, akkor emailben küldjük a díjbekérőt, amit átutalással tudsz teljesíteni. Befizethetsz egy összegben 130.000 Ft (kedvezőbb ár) vagy kérhetsz részletfizetést.

Az Aranykalászos gazda képzés célcsoportja

Minden a felnőttképzésben részt venni kívánó természetes személy, aki a képzési tervben meghatározott szakmai programmal elérhető ismereteket, készségeket, illetve kompetenciákat szeretné megszerezni, őstermelőként, családi gazdaságban, vagy egyén mezőgazdasági vállalkozás formájában szeretne mezőgazdasági tevékenységet folytatni, és a képzési program bemeneti feltételeinek megfelel.

A képzés célcsoportja az a jelentkező, aki alapfokú iskolai végzettséggel vagy a Dobbantó program elvégzésével rendelkezik és foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat során alkalmas az Aranykalászos gazda részszakképesítés megszerzésére.

Az Aranykalászos gazda képzés felépítése​

A képzés kilenc tananyagegységből áll. (Agrárvállalkozási ismeretek, Növénytermesztés, Zöldségtermesztés, Szőlő-és gyümölcstermesztés, Állattartási ismeretek, Állattenyésztés, Takarmányozástan, Erőgépek, Mezőgazdasági munkagépek)

1. Agrárvállalkozási ismeretek

A tananyagegység tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék a legfontosabb gazdasági alapfogalmakat, az alapvető gazdálkodási formákat, a jogi alapfogalmakat; a társas vállalkozási formák közötti különbségeket, valamint az egyéni vállalkozók adminisztratív feladatait, a különböző marketingtevékenységeket, a legfontosabb fogyasztóvédelmi alapfogalmakat, jogokat, az Európai Unió működését, a Közös Agrárpolitikát.

2. Növénytermesztés

A tananyagegység tanításának célja, hogy a leendő szakemberek az elméleti ismeretek elsajátítása, illetve a gyakorlati tapasztalatok megszerzése után önállóan el tudják végezni a talajművelés, a tápanyag-utánpótlás, a vetés, a növényápolás, -szaporítás, illetve a terménybetakarítás, -tárolás feladatait. Megértsék a termelés összefüggéseit, szakszerű munkát végezzenek, a környezetvédelmi, gazdasági szempontok figyelembevételével. Mindennapi munkájuk során önállóan, tudatosan, szakszerűen legyenek képesek ellátni a növénytermesztés valamennyi feladatait.

3. Zöldségtermesztés

A tananyagegység tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a zöldségtermesztési ismereteket, és kellő gyakorlatot szerezzenek ahhoz, hogy szakszerűen, a hazai termőhelyi adottságoknak megfelelően termeszthessenek zöldségféléket. Ismerjék a termesztőberendezéseket, a zöldségféléket, a legfontosabb technológiai eljárásokat, a gépeket, azok kezelését, javításának módját, a zöldségfélék betakarításának, az áru tárolásának vagy értékesítésre történő előkészítésének módjait.

4. Szőlő-és gyümölcstermesztés

A tananyagegység tanításának célja, hogy a felnőttképzésben résztvevő részére átfogó gyümölcs- és szőlőtermesztési ismeretet nyújtson, amelynek birtokában a gyümölcs- és a szőlőültetvényeken vagy a házikertekben, kisebb kertészetekben is eredményes munkát tudnak végezni. A tantárgy tanulása során megismerik a gyümölcstermesztés jelentőségét, helyzetét és a fejlesztés irányait, a legfontosabb gyümölcsfajtákat, a technológiai elvárásokat, részt vesznek a telepítés, a növényápolás és a betakarítás munkálataiban. További cél, hogy megerősítse a képzésben résztvevőkben a munkaszervezés és a környezetvédelem fontosságát az eredményes gazdálkodásban, valamint felkészítse őket a gyümölcsösök tárolásával és áruvá készítésével kapcsolatos feladatokra, megismerjék a szőlőtermesztés és a borászat alapjait.

5. Állattartási ismeretek

A tananyagegység tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők megértsék az állatok egészségvédelmének fontosságát, ismerjék a betegségek keletkezésének okait, a beteg állat életjelenségeit. Ehhez ismerniük kell a betegségek külső és belső okainak keletkezését, a gyógyszerek alkalmazásának módjait, a fertőtlenítés fontosságát, nem utolsó sorban pedig a legfontosabb hazai és európai uniós állatvédelmi szabályozásokat. A tananyagegység további célja, hogy a képzésen résztvevők tisztában legyenek a gazdasági állatok szaporításának módszereivel.

6. Állattenyésztés

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a különböző gazdasági állatfajok, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, a ló-, a baromfitermék előállításának élettani, biológiai és állattenyésztési hátterét. Ismerjék ezen gazdasági fajok jelentősebb fajtáit, általános tartási és tenyésztési feladatait. A korszerű állattenyésztési, állat-egészségügyi tartási és tenyésztési módszerek birtokában megismerjék az állati szervezetben végbemenő folyamatokat.

7. Takarmányozástan

A tananyagegység tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék az okszerű, helyes takarmányozást, a takarmányok összetételét, csoportosítását. Képesek legyenek a takarmányadagok összeállítására különböző fajú, korú és hasznosítású állatoknál.

8. Erőgépek

A tananyagegység oktatásának célja, hogy olyan műszaki szemléletet alakítson ki, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést. Hozzájárul ahhoz, hogy a képzésben résztvevőkben kialakuljon az igényes, pontos és fegyelmezett szakmai tevékenység iránti igény. Felkészíti őket a mezőgazdasági erőgépek beállításához szükséges szerkezeti felépítés és a műszaki előírások megértésére, a közlekedésben való részvétel szabályainak alkalmazására. Részletesen bemutatja a szerkezeti egységek feladatás, működését, a kezelőszervek használatát, a mezőgazdasági erőgépek üzemeltetését, a karbantartási feladatokat és az ellenőrzések, beállítások elvégzését. Rendszerezi a korábban megismert és a kapcsolódó tananyagok ismeretanyagát, segít felhasználni a tanult törvényszerűségeket, összefüggéseket.

9. Mezőgazdasági munkagépek

A mezőgazdasági munkagépek tananyagegység keretében a képzésben résztvevők elsajátítják a mezőgazdasági termelésben alkalmazott mezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez, kezeléséhez, beállításához és karbantartásához szükséges alapvető műszaki és technológiai ismereteket. A gépeket, berendezéseket a növények, állatok igényeinek megfelelően, az agrotechnikai követelmények megtartásával tudatosan alkalmazzák, szem előtt tartva a higiéniai, környezetvédelmi, munkavédelmi szabályokat és gazdaságossági elvárásokat. Megismerik az állattartási épületek, berendezések kezelését, karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetése során elsajátítják a munkagépek erőgéppel történő összekapcsolását, üzemeltetés előtti beállítását, napi karbantartását.

Az Aranykalászos gazda részszakképesítés birtokában

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj- előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmielőírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Az Aranykalászos gazda képesítéssel betölthető munkakörök (FEOR):

6130 Vegyesprofilú gazdálkodó

6111 Szántóföldinövény-termesztő